Strony zgodne z WCAG 2.1

Nasza Praca

Dostępna strona internetowa zgodna z WCAG 2.1

Wdrożenie i dostosowanie
Wdrożymy dla Ciebie dostępną stronę internetową i dostosujemy ją do wymogów ustawy zgodnie z WCAG 2.1.
Pełny pakiet i bezpieczeństwo
Otrzymujesz pełne wsparcie IT oraz obsługę techniczną. Dostajesz również pakiet bezpieczeństwa z firewallem dla strony.
młody mężczyzna skacze na zdjęciu
Tworzymy świat dostępnym

Czym jest dostępna strona internetowa zgodna z WCAG 2.1?

Aby strony internetowe i aplikacje mogły służyć wszystkim użytkownikom należy spełnić konieczne wymogi i założenia prawne zgodne z WCAG (wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych). Dostosowane strony internetowe dotyczą głównie osób niepełnosprawnych lub osób zmagających się z różnymi dysfunkcjami. Dostępne strony zgodne z WCAG 2.1 powstają właśnie po to, aby ułatwić takim osobom komunikowanie się z otoczeniem. Przejrzyste strony www to nowe wymogi Unii Europejskiej, mające na celu ograniczenie barier w przemieszczaniu się po internecie.

Dla podmiotów publicznych

Dlaczego jest to konieczne?

Ustawa Sejmu RP

Dostępność cyfrowa to zasady i techniki, które są stosowane podczas tworzenia, projektowania, utrzymywania i aktualizowania stron internetowych i aplikacji mobilnych. Celem jest aby strony i aplikacje były bardziej przystosowane dla każdego użytkownika sieci. Są to przepisy obowiązkowe dla zgodności przepisów krajowych z prawem UE.

Ustawa uchwalona przez Sejm RP i podpisana przez prezydenta to ustawa o dostępności cyfrowej stron www i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848), która weszła w życie 4 kwietnia 2019 roku. Nowelizacji prawa wymagały od nas rozporządzenia unijne – ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 1).
524+
Zrealizowanych projektów w 4io
76+
Dostosowanych stron internetowych
837+
Zadowolonych Klientów 4io
8563+
Przepracowanych godzin

Jakie to oznacza zmiany?

Wszystkie urzędy i instytucje publiczne mają obowiązek wdrożenia standardów zgodnych z WCAG 2.1.

Nowe prawo nakazuje przedstawiać informacje na stronach internetowych i aplikacjach w formie dostępnej dla każdego. Forma dostępna dla wszystkich to:

– umieszczenie wszystkich podstawowych danych (w tym dane kontaktowe)
– umieszczenie narzędzi służących do kontaktu (np. formularze kontaktowe, tłumacz języka migowego online)
– zamieszczona deklaracja dostępności (oraz coroczny przegląd i aktualizacja informacji)
– odpowiednia nawigacja strony odnośniki do strony podmiotowej BIP
– informacje odnośnie bezpieczeństwa publicznego i danych
– informacje związane z sytuacją kryzysową
– wszystkie wzory dokumentów urzędowych i umów, tak aby osoby niewidome odczytały je z pomocą programów ułatwiających im korzystanie z komputera

Jakie są kary?

Co grozi za niezastosowanie się?

Po uchwaleniu ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron www i aplikacji mobilnych wprowadzona została kara finansowa.

– kara do 10 000 zł – na organ, który w sposób nieuzasadniony unika dostosowania stron i aplikacji

– kara do 5 000 zł – na organ za niesporządzenie i nieopublikowanie oświadczenia o dostępności bądź opublikowanie deklaracji dostępności w formie, która jest niedostosowana do narzuconych wymogów technicznych.

Kogo obejmuje ustawa?

Wdrażamy i dostosowujemy dostępne strony internetowe dla każdego podmiotu.

Przydatne i oficjalne linki

Poniżej przedstawiamy zestaw linków, z których dowiesz się więcej o ustawie i wymogach dostępnej strony internetowej zgodnej z zasadami WCAG 2.1.

Obowiązek ten należy głównie do podmiotów publicznych tj. jednostki sektora finansów publicznych, państwowych jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, jednostek prawnych utworzonych w celu zaspokajania potrzeb publicznych (także finansowanych ze środków publicznych) np. szkoły, urzędy miast i gmin, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, placówki służby zdrowia a także organizacje pozarządowe, które działają na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Bądź dostępny

Co oferuje 4io?

Przedmiotem naszej oferty jest usługa dostosowania i wdrożenia dostępnych stron internetowych zgodnych z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku oraz ze standardami WCAG 2.1. Wymagania są spójnie z pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2. Dodatkowo przeprowadzamy specjalistyczne badania i testy dostępności cyfrowej (audyt), które dotyczą weryfikacji i ewentualnej naprawy zgodności strony. Dostosowujemy strony internetowe i aplikacje tak aby były kompatybilne, zrozumiałe, funkcjonalne i postrzegalne dla każdego. Sporządzona zostanie obecność i zgodność Deklaracji Dostępności strony. Usługa przewiduje także dostosowanie stron internetowych i aplikacji pod wymogi projektów dofinansowań z Unii Europejskiej.

Cena usługi zawsze będzie rozpatrzona indywidualnie. Wypełnij formularz a skontaktujemy się jeszcze tego samego dnia i opracujemy plan działania oraz wycenę.

Dane Adresowe

Agencja reklamowa 4io
Matki Bożej Fatimskiej 1/7
33-100 Tarnów

Dane kontaktowe

Telefon: 516-342-974
Email: biuro@4io.pl